Logo partnera
Literatura  /  biblioteka

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. F. K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu jest największą placówką biblioteczną na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Biblioteka dysponuje bogatymi zbiorami. Książnica wypożycza zbiory w placówkach zlokalizowanych w trzech punktach miasta. Corocznie z usług MiPBP korzysta kilka tysięcy czytelników. Golubsko-Dobrzyńska Biblioteka Publiczna, poza udostępnianiem zbiorów, prowadzi działalność informacyjną oraz kulturalno-edukacyjną (wystawy, prelekcje, spotkania autorskie, wycieczki i lekcje biblioteczne, ferie dla dzieci i młodzieży).

Oddziały/filie biblioteki:  • Czytelnia oraz Oddział dla dzieci i młodzieży – ul. Zeromskiego 11, tel. 56 683 24 05

  • Filia Osiedle Młodych – ul. Mickiewicza 6, tel. 600 817 614

  • Wypożyczalnia (Dom Kultury) – ul. Hallera 13, tel. 56 683 26 82