Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy
Literatura  /  biblioteka

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy

Biblioteka im. Ignacego Łyskowskiego rozpoczęła swoją działalność w 1945 r. w swojej historii kilkakrotnie zmieniła nazwę. Od sierpnia 2000 r. Miejska Biblioteka Publiczna została przekształcona w Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Od 1969 r. mieści się w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach Pałacu Anny Wazówny przy ul. Zamkowej 1. Posiada również swoje filie. W bibliotece mieszczą się przestronne pomieszczenia magazynowe, sale do wypożyczania i czytelnie, a także założona w 2002 roku sieć komputerowa, dostęp do internetu, kserokopiarkę itp., zapewniają sprawną obsługę i wygodę czytelnikom. Prowadzi informację bibliograficzną, regionalną, biznesową i biblioteczną. Udostępnia kartoteki: wycinki prasowe Brodnicy i powiatu dot. brodnickiego zasłużeni dla regionu brodnickiego formy pracy bibliotecznej. Organizuje różne formy pracy kulturalno-oświatowej i promocyjnej. Wykonuje usługi kserograficzne (odpłatnie), tylko z materiałów bibliotecznych. Biblioteka gromadzi zbiory uniwersalne ze wszystkich dziedzin. Poziom kompletności w każdej z dziedzin jest uzależniony od potrzeb środowiska. Biblioteka gromadzi literaturę: naukową i popularnonaukową; głównie z zakresu: ekonomii, historii, informatyki, pedagogiki, prawa, psychologii, socjologii i zarządzania; literaturę piękną - polską i obcą (poezję i prozę), zarówno dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zbiory biblioteczne wypożyczane są na zewnątrz, jak i udostępniane na miejscu.

Oddziały/filie biblioteki im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy:  • Oddział główny biblioteki: ul. Zamkowa 1, 87-300 Brodnica

  • Filia nr 1: ul. Wyspiańskiego 10a, 87-300 Brodnica, tel.: 56 493 18 61

  • Filia nr 2: ul. Łyskowskiego 4a/1a, 87-300 Brodnica, tel.: 56 493 47 74

  • Filia nr 3: ul. Wiejska 9 (szpital, DPS), 87-300 Brodnica

  • Filia nr 4: ul. Świętokrzyska 1, 87-300 Brodnica, tel.: 56 493 16 10

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy

ul. Zamkowa 1
87-300 Brodnica
tel.: 56 498 22 47