Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu
Literatura  /  biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu

MBP od początku swego istnienia prowadzi działalność kulturalno-oświatową poprzez różne formy pracy z czytelnikami. Organizowane są liczne konkursy czytelnicze, plastyczne dla dzieci i młodzieży, wystawy książek, wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne i pogadanki oraz spotkania autorskie. Spotkania autorskie to najbardziej popularna forma promocji MBP w Świeciu. Organizowane są już od początku lat 70-tych. Odbyły się spotkania m.in. ze: Zbigniewem Herbertem, Jerzym Wolniewiczem, Wandą Żółkiewską, Krzysztofem Nowickim, Marianem Turwidem, a także z pisarzami regionalnymi. Biblioteka organizuje także wystawy okolicznościowe. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu od początku swego istnienia otwarta jest na współpracę z różnymi instytucjami. Biblioteka współpracuje m.in. z sekcją literacką Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej, corocznie organizując Ogólnopolski Konkurs Poetycki. Biblioteka posiada 5 filii.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu

ul. Sienkiewicza 4
86-100 Świecie
tel.: +523334810