Łabiszyński Dom Kultury
ośrodek kultury / dom kultury

Łabiszyński Dom Kultury

Łabiszyński Dom Kultury to instytucja kultury, której terenem działania jest obszar administracyjny Gminy Łabiszyn (od 31 stycznia 2005r. jest samorządową instytucją kultury). Obecna nazwa obowiązuje od 1998 roku.  Siedziba Domu Kultury mieści się w charakterystycznym dla społeczności lokalnej miejscu – „Na Wyspie” w malowniczym dworku. Powierzchnia użytkowa budynku to 379,49 m2. Lokal jest ogólnie dostępny, prowadzi działalność kulturalną oraz realizuje zajęcia warsztatowe w ramach sekcji: plastycznej, artystycznej (dla dorosłych), muzycznej, tanecznej, sportowej. W domu kultury działa również klub seniora.

Łabiszyński Dom Kultury

ul. Parkowa 1
89-210 Łabiszyn
tel.:52 384 41 10