ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach

16 lutego 1989 roku na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej został utworzony Wiejski Dom Kultury w Sadkach. Siedzibą placówki upowszechniającej kulturę została tzw. „poniatówka” przy ul. Kasztanowej. Budynek ten został składał się z 3 izb i małego korytarza. Wiejski Dom Kultury początkowo swoją działalnością obejmował wieś Sadki, nieco później rozszerzył ją na całą gminę. W 2007, na mocy Uchwały Rady Gminy Sadki, przekształcono gminną jednostkę organizacyjną pn. „Wiejski Dom Kultury w Sadkach” w samorządową instytucję kultury. 21 września 2009 roku oddano do użytku obiekt Gminnego Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Sadkach przy ulicy Strażackiej 11, gdzie nową siedzibę otrzymał również WDK. Uchwałą Rady Gminy Sadki, 25 marca 2010 roku zmieniono nazwę WDK na „Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach”.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach upowszechnia kulturę zarówno poprzez realizację wydarzeń kulturalnych, organizując stałe formy warsztatowe m.in. plastyczne i taneczne oraz prowadząc zespoły folklorystyczne.

W strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach od 2012 roku funkcjonuje Centrum Kształcenia w Dębowie. CK jest placówką o charakterze oświatowym i kulturalno-rozrywkowym. Stanowi alternatywę dla dotychczasowej formy spędzania wolnego czasu. Dzieci oraz młodzież mogą przygotowywać się tu do szkoły, zdobywać wiedzę z różnych dziedzin, uczestniczyć w rozmaitych konkursach, zajęciach, kursach, posłuchać muzyki, grać w gry, miło spędzać czas. W trakcie roku szkolnego odbywają się w CK również zajęcia komputerowe dla dzieci w ramach programowych zajęć szkolnych. Placówka wydaje czasopismo SoS z Dębowa, czyli Sami o Sobie z Dębowa. Pismo jest redagowane przez dzieci i pracownika CK. Korzystanie z zasobów Centrum jest całkowicie bezpłatne. Jest ono ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych z terenów wiejskich, w szczególności mieszkańców gminy Sadki.