Gminny Ośrodek Kultury w Rogowie
ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Rogowie

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodek Kultury w Rogowie należy zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców. Ośrodek realizuje swoje zadanie w szczególności poprzez organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych w tym wystaw oraz form edukacji kulturalnej zarówno indywidualnej jak i zbiorowej. W Gminnym Domu Kultury działają klub i koła zainteresowań w tym teatralna, muzyczna i plastyczna. Ośrodek ściśle współpracuje z innymi jednostkami gminy, w tym szkołami, oddziałami przedszkolnymi oraz stowarzyszeniami i parafiami.

Gminny Ośrodek Kultury w Rogowie

ul. Kościelna 4a
88-420 Rogowo
tel.: +48523024076