Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku
interdyscyplinarne  /   ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku

Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku jest organizatorem wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy w tym cyklicznych imprez, które na stałe wpisały się kalendarz wydarzeń województwa – takich jak: Artystyczne Spotkania Zamkowe, Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora i Gminne Prezentacje Piosenki Dziecięcej „Doreminki”. Instytucja prowadzi koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży – zajęcia plastyczne i taneczne. Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raciążku działają organizacje i stowarzyszenia, które współpracują przy organizacji wydarzeń i wspomagają rozwój amatorskich ruchów artystycznych.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku

Wysoka 4
87-721 Raciążek
tel.: +54 283 18 88