Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku
ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku

Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku mieści się w budynku przy ul. Szosa Gdańska 57 w Osielsku, w miejscu, które pierwotnie pełniło rolę kościoła ewangelicko-augsburskiego. Wybudowany w 1902 roku obiekt, dopiero od 19 października 1964 roku zaczął pełnić funkcję siedziby instytucji kultury. Celem działania GOK-u jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalno - rekreacyjnej, w tym organizowanie: spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów, konkursów, plenerów, konferencji popularnonaukowych, imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno-turystycznym. GOK prowadzi szereg stałych zajęć warsztatowych w tym koła muzyczne i plastyczne. Od roku 2012 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest filią Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku wchodzą następujące świetlice wiejskie:

  • Świetlica Bożenkowo – ul. Harcerska 2, tel.: +48507447052

  • Świetlica Niemcz – ul. H. Sienkiewicza 4b, tel.: +48503729373

  • Świetlica Jarużyn – ul Starowiejska 26, tel.: +48523240247

  • Świetlica Żołędowo – ul. Leona Wyczółkowskiego 2, tel.: +48601827018

  • Świetlica Maksymilianowo – ul. Kościelna 2, tel.: +48663 34 66 94

  • Świetlica Niwy-Wilcze – Wilcze, ul. Słupska 4, tel.: +4852 3813402