Gminny Ośrodek Kultury w Książkach
ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach został utworzony 23 grudnia 1974 r. jako zakład budżetowy, następnie jako jednostka budżetowa. Od czerwca 2007 r. funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury. Swym działaniem obejmuje teren całej gminy. Do kwietnia 1988 r. GOK prowadził działalność w dwóch pomieszczeniach, w których obecnie znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna oraz w sali, która była dobudowana z tzw. muru pruskiego, która w ramach gruntowanego remontu została rozebrana i zbudowana na nowo. Gminny Ośrodek Kultury w Książkach organizuje wystawy, prelekcje z różnych dziedzin, wyjazdy na spektakle teatralne, koncerty oraz wycieczki, aktywnie uczestniczy w obchodach świąt państwowych, pielęgnuje i kultywuje tradycje ludowe. W siedzibie prowadzone są również zajęcia warsztatowe, obiekt jest również wynajmowany innym podmiotom na cele organizacji wydarzeń.

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach

ul. Szkolna 4
87-222 Książki
tel.: +56 688 81 39