Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie
ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie

Celem Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie jest rozwój oferty kulturalnej szczególnie odwołującej się do lokalnej tradycji i dziedzictwa, zaspokajanie kulturalnych potrzeb lokalnej społeczności oraz nastawienie na lokalną integrację. GOK to miejsce, gdzie osią większości wydarzeń jest celebrowanie własnej tradycji i historii, odkrywanie potencjału gminy oraz przede wszystkim aktywizacja kulturalna mieszkańców we współpracy z lokalnymi organizacjami. Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie prowadzi również stałe formy warsztatowe m.in. muzyczne, teatralne i taneczne.

Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie

ul. Główna 35
89-520 89-520 Gostycyn
tel.: +513 14 11 22