ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie jest gminną instytucją kultury, w której prowadzona jest wielokierunkowa działalność w zakresie upowszechniania kultury jak również rozpowszechniania sportowego stylu życia. GOK prowadzi stałe zajęcia w ramach klubów i kół zainteresowań, m.in. teatralna, taneczne, plastyczne, muzyczne, zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych. W skład instytucji wchodzi również Gminne Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie, ul. Żnińska 3a, 88-410 Gąsawa.

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie

ul. Żnińska 19
88-410 88-410 Gąsawa
tel.: +52 303 62 46