Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu
ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu realizuje wydarzenia na terenie gminy, prowadzi zajęcia warsztatowe oraz zespoły, sprawuje nadzór merytoryczno-finansowy nad następującymi świetlicami w gminie Dobrcz:

 • Świetlica wiejska w Gądeczu, Gądecz 32

 • Świetlica wiejska w Kotomierzu, Kotomierz ul. Nad Torem 6

 • Świetlica wiejska w Kozielcu, Kozielec 8

 • Świetlica wiejska w Kusowie, Kosowo, ul. Gdańska 16

 • Świetlica wiejska w Nekli, Nekla, ul. Tęczowa 20B

 • Świetlica wiejska w Siennic, Sienno, ul. Jesionowa 11A

 • Świetlica wiejska w Stronnie, Stronne, ul. Szkolna 30

 • Świetlica wiejska w Strzelcach Dolnych, Strzelce Dolne 34

 • Świetlica wiejska w Saponinie, Saponin 18

 • Świetlica wiejska w Trzebieniu, Trzebień 40

 • Świetlica wiejska w Trzeciewcu, Trzeciewiec 62

 • Świetlica wiejska we Włókach, Włóki 23

 • Świetlica wiejska w Wudzynku, Wudzynek, ul. Główna 16

 • Świetlica wiejska w Zalesiu, Zalesie 26

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu

ul. Długa 52
86-022 Dobrcz
tel.: +48523648036