Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie
ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie

Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie został wybudowany w 1952 roku. Był to pierwszy w Polsce Wiejski Dom Kultury – podobno jeden z trzech tego typu w województwie kujawsko-pomorskim. W budynku ośrodka mieściła się biblioteka oraz duża sala widowiskowa z przylegającą do niej garderobą. W holu znajdowała się kawiarnia, a pomieszczenia na poddaszu zajmowane były przez lokatorów. Głównym zadaniem GOK-u było udostępnienie miejsca dla mieszkańców na różnego rodzaju imprezy. Mogli oni się tam zgromadzić, aby przejrzeć prasę, oglądać występy teatralne lub brać udział w zabawach ludowych. W latach dziewięćdziesiątych Wiejski Dom Kultury został przekształcony w Gminny Ośrodek Kultury.  GOK prowadzi koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży, m.in.: plastyczne, teatralne, muzyczne i taneczne. W GOK istnieje świetlica dla dzieci, w ramach działalności której odbywają się zajęcia pozalekcyjne. Instytucja jest organizatorem przeglądów i konkursów: Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych Dziecięcych i Młodzieżowych, Gminnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Najpiękniejsze strofy poezji dziecięcej”, Gminnego Przeglądu Piosenki Przedszkolnej a także Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego oraz Przeglądu Amatorskich Zespołów Śpiewaczych Seniorów.

Dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie jest Elżbieta Madajczyk.