ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej jest organizatorem wielu cyklicznych imprez. W codziennej ofercie GOKSiR-u nie brakuje zajęć adresowanych zarówno do najmłodszych jak i najstarszych mieszkańców gminy. Wakacje i ferie zimowe to czas szczególnego natężenia zajęć i warsztatów, obejmujących  takie dziedziny jak muzyka, plastyka, taniec, sztuka kulinarna itp. Poza tym GOKSiR jest organizatorem różnego rodzaju okolicznościowych przedstawień, pokazów, koncertów, recitali i spotkań. W ramach Gminnego Ośrodka Kultury działa również  Zespół Ludowy „Radojewiczanie” z Radojewic. Na terenie gminy znajduje się także 14 świetlic wiejskich w: Wonorzu, Nowym Dworze, Ośniszczewie, Ośniszczewku, Pieraniu, Radojewicach, Chróstowie, Przybysławiu, Stanominie, Woli Stanomińskiej, Chlewiskach, Mleczkowie, Zagajewicach i w Konarach.