Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich
ośrodek kultury / dom kultury

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich

Instytucja powstała w 1 stycznia 1986 roku na bazie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Strażak” Od 1 stycznia 2004 zmieniła nazwę na Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji i oprócz działalności kulturalnej przejęła nadzór nad ośrodkiem wypoczynkowym w Przyjezierzu. GOKiR jest organizatorem cyklicznych imprez oraz prowadzi działania wspierające amatorski ruch artystyczny oraz prowadzi stałe zajęcia warsztatowe zarówno plastyczne jak i muzyczne.