Gminne Centrum Kultury w Grucie
ośrodek kultury / dom kultury

Gminne Centrum Kultury w Grucie

Gminne Centrum Kultury w Grucie to wielofunkcyjne i wielozadaniowe centrum aktywności lokalnej, zorientowane na zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy, naturalne i przyjazne środowisko działania różnych grup społecznych, osób fizycznych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i niepublicznych, wspierające wszelkie kulturalne poczynania na partnerskich zasadach, to przestrzeń pierwszego kontaktu, czyli inicjacji kulturalnej, na której zaczyna się, rozwija i utrwala nieskrępowana przygoda z własną wyobraźnią, wartościami, które są nam bliskie i dzielenie się nimi z najbliższym środowiskiem, to miejsce i warunki dla nieustannej twórczej ekspresji lokalnego środowiska, budowanie więzi społecznych poprzez aktywne formy uczestnictwa w kulturze, dostosowane do zmian kulturowych i społecznych zachodzących w naszym kraju.