Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach
biblioteka  /   ośrodek kultury / dom kultury

Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach

Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach jest instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Białe Błota. Głównymi zadaniami GCK są: organizowanie działalności kulturalno-rozrywkowej, rozbudzenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, edukacja kulturalna ze szczególnym uwzględnieniem działalności wśród dzieci i młodzieży, tworzenie warunków dla rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego i popieranie inicjatyw społecznych, popularyzacja książek i czytelnictwa, gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, prowadzenie wypożyczeń oraz prowadzenie działalności bibliograficzno-informacyjnej.

Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach mieści się w jednokondygnacyjnym budynku o powierzchni ponad 400 mkw. W klimatyzowanym, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, obiekcie znajdują się sale dydaktyczne, pokój do prac merytorycznych oraz biblioteka. Instytucja prowadzi także działalność statutową w następujących obiektach:

  • Gminne Centrum Kultury Łochowo – ul. Jałowcowa 7, 86-065 Łochowo

  • Świetlica wiejska w Cielu – ul. Kościelna 6, Ciele

  • Świetlica wiejska w Lisim Ogonie – ul. Wyczynowa 2

  • Świetlica wiejska w Łochowicach – ul. Spokojna 3

  • Świetlica wiejska w Zielonce – ul. Jaworowa 2, Zielonka


Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach jest Violetta Drążkowska.

 

Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach

Czysta 1a
86-005 Białe Błota
tel.: +668 106 965