Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Sicienku
biblioteka  /   ośrodek kultury / dom kultury

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Sicienku

Historia Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku sięga 1992 roku i związana jest z reformą administracyjną Polski, kiedy samorząd gminy przejmował zakres i obiekty kultury. Historia Biblioteki w Sicienku jest znacznie dłuższa - sicieńska książnica rozpoczęła  działalność  1 kwietnia 1951 roku. 1 stycznia 2022 r. oba obiekty zostały połączone w jedną instytucję kultury pod nazwą: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Sicienku. Przedmiotem działania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku jest upowszechnianie wszelkich form w zakresie kultury i czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, informacyjnych i oświatowych. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Sicienku są miejscem rozwijania zainteresowań i pasji mieszkańców gminy Sicienko. Instytucja wspiera działalność twórców, promuje lokalne dziedzictwo i walory turystyczne gminy. GCKiB organizuje działania edukacyjne (warsztaty dla dzieci i dorosłych), wydarzenia kulturalne w tym impresaryjne (obejmujące również wyjazdy na przedsięwzięcia kulturalne), organizuje wystawy oraz wspiera rozwój czytelnictwa.

W skład Instytucji wchodzą:

 1. Gminne Centrum Kultury w Sicienku:

  • Wiejski Dom Kultury w Kruszynie;

  • Wiejski Dom Kultury w Strzelewie;

  • Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej;

  • Świetlica Wiejska w Gliszczu;

  • Świetlica Wiejska w Łukowcu;

  • Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu;

  • Świetlica Wiejska w Murucinie;

  • Świetlica Wiejska w Nowaczkowie;

  • Świetlica Wiejska w Osówcu;

  • Świetlica Wiejska w Pawłówku;

  • Świetlica Wiejska w Samsiecznie „Zapiecek”;

  • Świetlica Wiejska w Sicienku;

  • Świetlica Wiejska w Szczutkach;

  • Świetlica Wiejska w Teresinie;

  • Świetlica Wiejska w Trzemiętowie;

  • Świetlica Wiejska w Trzemiętówku;

  • Świetlica Wiejska w Wierzchucinku;

  • Świetlica Wiejska w Wojnowie;

  • Świetlica Wiejska w Zawadzie;

  • Świetlica Wiejska w Zielonczynie; 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Sicienku:

  • Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie.