Literatura  /  biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie

Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie i jej filia w Gościeszynie. Do zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, popularyzacja książek i czytelnictwa, gromadzenie, opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji historycznych i materiałów dotyczących regionu. Biblioteka pełni również funkcje informacyjne i edukacyjne, inicjuje spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych, organizuje konkursy, prowadzi Dyskusyjny Klub Książki a także włącza się w organizację wydarzeń kierowanych do mieszańców Rogowa.

Filie Biblioteki Publicznej w Rogowie:

  • Gminna Biblioteka Publiczna Filia Gościeszyn - 88-420 Rogowo, tel.: 523024907