Literatura  /  biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku

Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku prawdopodobnie została założona w 1949 roku. Dokładna data powstania nie jest znana, gdyż w archiwach Gminy Osielsko nie zachował się żaden dokument założycielski. Jako orientacyjny rok uruchomienia biblioteki przyjmuje się pierwsze zapisy w księdze inwentarzowej księgozbiorów. Na pewno wiadomo, że placówka została powołana na mocy Dekretu o bibliotekach z 1946 roku. Początkowo księgozbiór mieścił się na kilku regałach ustawionych w siedzibie Urzędu Gromady Osielsko, a biblioteka nosiła nazwę: Gromadzka Biblioteka Publiczna. Przez kolejne lata powiększały się zasoby. Zmieniała się również siedziba - najdłużej istniała w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku. Od 2002 roku)jest zlokalizowana w Osielsku przy ul. Centralnej 6. W gminie Osielsko od 1952 roku funkcjonuje także Filia GBP w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 26.