Literatura  /  biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie

Biblioteka w Gostycynie założona została 10 maja 1947 roku pod nazwą „Publiczna Biblioteka” i mieściła się w klasie szkoły podstawowej przy ul. Głównej 53 - kiedyś przedszkole. Początki biblioteki były bardzo skromne - księgozbiór składał się z 93 pozycji i mieścił się w jednej szafie. Na przestrzeni lat gostycyńska biblioteka przechodziła różnorakie okresy od bujnego rozkwitu w latach powojennych, poprzez okres aktywnej stabilizacji lat osiemdziesiątych do niepokojącej niepewności lat dziewięćdziesiątych. Obecnie biblioteka rozwija się, stara zaspokajać potrzeby różnych grup czytelniczych. Prowadzi szeroko rozumianą działalność upowszechniającą książkę i czytelnictwo oraz pracę edukacyjno-wychowawczą.  W kalendarz imprez biblioteki wpisały się m.in.: konkursy i spotkania autorskie. Biblioteka włącza się również w ogólnopolskie akcje i wydarzenia organizowane na terenie gminy Gostycyn.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie

ul. Sępolenska 12A
89-520 89-520 Gostycyn
tel.: +52 334 62 51