Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu
biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu stanowi bardzo ważne ogniwo infrastruktury kulturalnej, oświaty gminy Dobrcz. Wspomaga szeroko rozumianą edukację społeczną. Zapewnia bezpłatny i szeroki dostęp do dóbr kultury polskiej i światowej za pośrednictwem książek, czasopism, zbiorów specjalnych i Internetu. Poprzez bogactwo zbiorów bibliotecznych, swoiste formy pracy oświatowej (spotkania, konkursy, gry i zabawy z książką itp. imprezy) Biblioteka wzbogaca procesy dydaktyczność - wychowawcze, kształtuje nawyki kulturalnego obcowania z książką. Jako lokalny ośrodek informacji stara się zapewniać społeczeństwu szeroki dostęp do wiedzy i wszelkiego rodzaju informacji lokalnej, promować książkę i czytelnictwo w społeczności lokalnej. Uniwersalny charakter zbiorów bibliotecznych i jego systematyczne uzupełnianie sprzyja zaspokajaniu potrzeb użytkowników różnych grup wiekowych i wykonywanych zawodów. Biblioteka w Dobrczu stara się identyfikować z obsługiwanym środowiskiem, jest "otwarta" na nowe wyzwania, które stara się podejmować i realizować w codziennej pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu

ul. Długa 30
86-022 Dobrcz
tel.: +48523244142