Literatura  /  biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące

Biblioteka jest gminna instytucją kultury prowadzoną przez Urząd Gminy w Dębowej Łące. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawują: Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury w szczególności poprzez udostępnianie i wypożyczanie zbiorów. Biblioteka prowadzi jedną filę.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowej Łące:  • Filia w Wielkich Radowiskach - Wielkie Radowiska 2, 87-207 Dębowa Łąka, tel. +48566889378


 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące

Dębowa Łąka 11
87-207 Dębowa Łąka
tel.: +48566889147