Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie
Literatura  /  biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie

Na obecny kształt i wygląd biblioteki publicznej w Czernikowie złożył się wieloletni trud bibliotekarzy oraz ludzi właściwie rozumiejących rolę i zadania bibliotek. Od 1998 r. siedzibą biblioteki jest piętrowy budynek o powierzchni 140 m2, gdzie wydzielono wypożyczalnie dla dorosłych i oddział dla dzieci. Biblioteka pozyskuje nowych czytelników poprzez różnorodne formy pracy, zarówno z czytelnikiem indywidualnym jak i zespołowym. Czyni to bibliotekę ważnym ośrodkiem dla środowiska. Dla dzieci organizowane są specjalne konkursy literackie i plastyczne, spotkania w ramach edukacji czytelniczo-medialnej, przygotowywane w przy współpracy z nauczycielami szkół z terenu gminy. W kalendarz stałych imprez biblioteki wpisał się międzyszkolny konkurs wiedzy o regionie z cyklu „Małe ojczyzny”. Tematycznie obejmuje on zagadnienia związane z historią, geografią, kulturą i sztuką Ziemi Dobrzyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gminy. Biblioteka organizuje też cykliczne spotkania z twórcami regionu.Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie:  • Filia w Mazowszu - Czernikowo, Mazowsze 32a, tel. 883687746

  • Filia w Osówce - Osówka, Osówka 44, tel. +48542895624