Dom Kultury w Zakrzewie
ośrodek kultury / dom kultury

Dom Kultury w Zakrzewie

Dom Kultury w Zakrzewie jest samorządową instytucją kultury działającą od 2008 roku. Instytucja służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu kultury. Podstawowym celem działalności Domu Kultury jest pozyskanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenie jej wartości oraz rozwijanie tradycji kulturowych, gminnych i regionalnych.

W Domu Kultury działają sekcje, koła zainteresowań: Zespół Tańca Nowoczesnego (4 grupy wiekowe), Pracownia Plastyczna (2 grupy wiekowe), Sekcja Karate, Orkiestra Dęta, Klub Seniora 50+, Zespół muzyczno-wokalny Retro, Zajęcia Aerobiku, Zajęcia Zumby,

Dom Kultury w Zakrzewie

Dworcowa 1
87-707 Zakrzewo
tel.: +48542720407