Logo partnera
Sztuki wizualne  /  muzeum / galeria

Centrum Sztuki Współczesnej ZNAKI CZASU

Instytucja kultury zajmująca się gromadzeniem, dokumentowaniem i wystawianiem polskiej i obcej sztuki współczesnej. Cykliczne wystawy to m.in. : Wystaw się w CSW, Dyplom, Plaster - Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej.
W CSW odbywają się projekcje filmowe, koncerty, spotkania literackie. Oferta edukacyjna skierowana do wszystkich grup wiekowych to: warsztaty plastyczne, spacery tematyczne, spotkania w Centrum Literatury.

Działalność Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu finansowana jest ze środków Organizatorów:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Gminy Miasta Toruń

Od 1 stycznia 2010 CSW głównym organizatorem CSW jest Gmina Miasta Torunia.

ul. Wały gen. Sikorskiego 13
87-100 Toruń

Recepcja:
(od wtorku do niedzieli)
tel. 0 56 610 97 18

Sekretariat:
tel. 0 56 610 97 00
fax 0 56 621 07 24

https://www.facebook.com/csw.torun/
info@csw.torun.pl
https://twitter.com/coca_torun

Centrum Sztuki Współczesnej ZNAKI CZASU

ul. Wały gen. Sikorskiego 13
87-100 Toruń
tel: 56 610 97 18