Centrum Kultury Katolickiej WIATRAK

interdyscyplinarne
Centrum prowadzone przez Fundację Wiatrak. Jej głównym celem jest:
•    krzewienie i podtrzymywanie wartości związanych z kulturą polską,
•    promowanie i propagowanie wartości wychowawczych,
•    działalność prorodzinna, charytatywna i sportowo-rekreacyjna,
•    podnoszenie świadomości społecznej na temat ochrony środowiska i opieki zdrowotnej.

Propozycje „Wiatraka” kierowane są do osób w różnym wieku.
Działalność „Wiatraka” podzielić można na pięć głównych segmentów:
1. Edukacja
2. Kultura
3. Integracja społeczna
4. Poradnia
5. Współpraca Międzynarodowa

 

 


ul. Bołtucia 7
85 - 796 Bydgoszcz

tel. 52 323 48 24

e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl