Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”
ośrodek kultury / dom kultury

Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”

Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy popularyzuje i zaspokaja potrzeby kulturalne lokalnego środowiska poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru i sztuki ludowej, edukację kulturalną i organizację szeregu wydarzeń kulturalnych wynikających przede wszystkim z kalendarza imprez. Centrum prowadzi szereg sekcji, m.in. plastyczne i wokalne. Jest również organizatorem wystaw a także konkursów, przeglądów i festiwali. Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy dysponuje salą widowiskową na 180 miejsc. Odbywają się tam spektakle, przedstawienia teatralne, duże konferencje, koncerty, operetki. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Od 2013 roku Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy dysponuje również obiektem przy ulicy Kujawskiej 12 (dawny KSM Popiel). Obiekt posiada salę konferencyjno-widowiskową wyposażoną w stoły i krzesła, nagłośnienie (do wynajęcia), zaplecze kuchenne, szatnie, 2 salki konferencyjno-edukacyjne, toalety. Salki przystosowane są do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą: sekcji wokalnej, sekcji rękodzieła, sekcji plastycznej oraz sekcji modelarskiej. Na sali konferencyjno-widowiskowej prowadzone są zajęcia aerobiku, swoje spotkania mają kluby seniora, dzieci w ramach sekcji tanecznej uczą się układów choreograficznych. Ponadto sala wynajmowana jest na konferencje, pokazy, zabawy karnawałowe, imprezy rodzinne.

W strukturach Centrum Kultury i Sportu ,,Ziemowit” działa również świetlica w Chełmach, która służy zarówno dzieciom jak i dorosłym. Jest miejscem nauki i zabawy, integracyjnych spotkań lokalnej społeczności oraz miejscem gdzie młodzież i dzieci rozwijają swoje zainteresowania. Odbywają się w niej zebrania wiejskie, zajęcia kulinarne, rozrywkowe i sportowe oraz liczne imprezy okolicznościowe.

Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”

ul. Niepodległości 43
88-150 Kruszwica
tel.: +48523515370