Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim
interdyscyplinarne  /   ośrodek kultury / dom kultury

Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim

Zadaniem Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim jest upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz organizowanie i popularyzację rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Centrum realizuje swoje zadania na bazie domu kultury oraz świetlic wiejskich, gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz gminnych obiektów zabytkowych. Do podstawowych zadań Centrum należy w szczególności: prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania Centrum, rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru i sztuki ludowej oraz zainteresowań wiedzą i sztuką, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, organizowanie wystaw, organizowanie konkursów w różnych dziedzinach, organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie sportu, rekreacji, wypoczynku i turystyki, prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim

ul. Rynek 9
87-330 Jabłonowo Pomorskie
tel.: 56 49 59 140