Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki

Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki

interdyscyplinarne
ul. ks. B. Markiewicza 10

87-134 Górsk

Tel. 507-932-361