Biblioteka (UKW) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Literatura  /  biblioteka

Biblioteka (UKW) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, pełniącą zadania dydaktyczne, naukowe i usługowe. Z jej zasobów korzystają zarówno studenci, naukowcy, jak również mieszkańcy miasta i regionu. W skład systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni wchodzi Biblioteka Główna oraz dwie biblioteki specjalistyczne. Zbiory mają charakter uniwersalny i obejmują obecnie ponad 800 tys. jednostek.

Biblioteka UKW

ul. Karola Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz
tel.: 52 326 64 60