Logo partnera
Literatura  /  biblioteka

Biblioteka (UKW) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, pełniącą zadania dydaktyczne, naukowe i usługowe. Z jej zasobów korzystają zarówno studenci, naukowcy, jak również mieszkańcy miasta i regionu. W skład systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni wchodzi Biblioteka Główna oraz dwie biblioteki specjalistyczne. Zbiory mają charakter uniwersalny i obejmują obecnie ponad 800 tys. jednostek.

ul. Karola Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz

tel.: 52 32 66 457
fax.: 52 32 66 461
e-mail: biblioteka@ukw.edu.pl

Biblioteka UKW

ul. Karola Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz
tel.:52 32 66 460