Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin
Literatura  /  biblioteka

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin

Zaczątkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łasinie była powojenna Biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych, której księgozbiór został częściowo uratowany przez obywateli miasta. Z ocalonych książek utworzono punkt biblioteczny. Biblioteka kilkukrotnie zmieniała swoją siedzibę. Obecnie mieści się w budynku Miejskiego Domu Kultury. Do zadań biblioteki należy zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1
86-320 Łasin
tel.: +48564665042