Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Edukacja  /  Literatura  /  biblioteka

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Misją biblioteki jest zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych, przede wszystkim kształcących się i doskonalących nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu pedagoga, umożliwienie wszechstronnego rozwoju zawodowego i osobistego poprzez pełny dostęp do tradycyjnych i elektronicznych źródeł wiedzy. Partnerami w prowadzonej działalności są inne biblioteki, przede wszystkim szkolne, w stosunku do których Biblioteka Pedagogiczna pełni funkcję doradczą i edukacyjną, szczególnie w zakresie warsztatu informacyjnego oraz edukacji czytelniczej i medialnej.

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne druki oraz zapisy obrazu i dźwięku przeznaczone dla studentów i nauczycieli obejmujące w szczególności: literaturę z zakresu psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim, literaturę metodyczną dla nauczycieli, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych programem nauczania, programy nauczania i podręczniki szkolne, materiały dotyczące problemów oświaty w regionie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem terenu byłego województwa toruńskiego, literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Biblioteka dysponuje zbiorami, które mogą być wykorzystane w zdobywaniu wiedzy o regionie kujawsko – pomorskim jak też zbiorami na temat edukacji regionalnej. Dysponuje także wystawami związanymi tematycznie z regionem, które wypożyczane są zainteresowanym instytucjom. W Bibliotece mają miejsce również wydarzenia związane z regionem. Biblioteka organizuje również warsztaty i szkolenia dla nauczycieli zarówno stacjonarne jak i w trybie online.

Powiązane wydarzenia

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

ul. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń
tel.:48566539756