Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
Literatura  /  biblioteka

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

W Bibliotece Głównej znajduje się ponad 25 tysięcy książek. Są to publikacje naukowe, informacyjne (słowniki, encyklopedie, przewodniki, bibliografie) i popularnonaukowe, a także dzieła literatury pięknej, należące do polskiej i światowej klasyki. Kilka stanowisk komputerowych oferuje bezpłatny dostęp do Internetu. Można również korzystać z cyfrowej wypożyczalni książek i czasopism naukowych ACADEMICA, w której online dostępnych jest ponad 3 miliony publikacji. W razie braku (na miejscu lub online) potrzebnego wydawnictwa na życzenie czytelnika sprowadza się je z innej biblioteki. Zainstalowany komputerowy system Informacji Prawnej LEX pozwala na korzystanie z aktów prawnych publikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorze Polskim. Czytelnia oferuje ponad 50 tytułów dzienników i czasopism. Zarówno książki, jak i czasopisma udostępnia się na miejscu na zasadzie wolnego dostępu.

Ponad 2,5 tysiąca książek, czasopism i rękopisów, było niegdyś własnością rodu von Hahn z Postenden w Kurlandii. Porzucone w 1945 r. woluminy stały się własnością odrodzonej Biblioteki Miejskiej w 1948 r. Wśród nich jest 580 osiemnastowiecznych starodruków, publikowanych w kilku krajach europejskich, przeważnie po niemiecku i francusku. Dziewiętnastowieczne i pochodzące z pierwszych dziesięcioleci wieku XX woluminy także kryją „białe kruki”, wzbogacone często unikalnymi autografami i dedykacjami. Stanowią dzięki temu interesujący materiał badawczy zarówno dla potomków rodu von Hahn, zamieszkujących Europę Zachodnią, jak i naukowców z regionu. Na miejscu można wykonać kserokopie i skany wybranych materiałów bibliotecznych.

Czytelnię i wypożyczalnię uzupełnia Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”, który poza podstawową działalnością związaną z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów organizuje również: warsztaty, spotkania autorskie, konkursy, spektakle oraz okolicznościowe zabawy z animatorami. Dzieci mogą także korzystać z ciekawej oferty zajęć cyklicznych.

Powiązane wydarzenia

07
lutego (wtorek), godz. 13:00

Cuda, wianki… – ferie na ludowo

09
lutego (czwartek), godz. 13:00

Cuda, wianki… – ferie na ludowo

10
lutego (piątek), godz. 16:00

Zabawa karnawałowa w Bibliotece

16
lutego (czwartek), godz. 18:00

Michał Kempa – od prawnika do komika

20
lutego (poniedziałek), godz. 17:00

Spotkanie z filmem

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza

ul. Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław
tel.:52 357 36 98