Logo partnera
Literatura  /  biblioteka

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu – filia nr 12

Czytelnikami filii mogą zostać osoby niepełnosprawne (dzieci i dorośli przewlekle chorzy i leżący stale w łóżku, inwalidzi) oraz rodzice, nauczyciele, którzy uczestniczą w procesie wychowania bądź usprawniania. Wyodrębnienie wspomnianych kategorii ma bardzo istotne znaczenie dla właściwej polityki gromadzenia zbiorów oraz prawidłowej obsługi czytelników, tym bardziej, że w wielu przypadkach nie przychodzą oni osobiście do biblioteki. Placówka ta już w chwili powstania miała jasno określone zadania. Obok zapewnienia fachowej obsługi informacyjnej czytelnikom niepełnosprawnym, ważnym realizowanym zadaniem było i jest nadal uzmysłowienie społeczeństwu problemu osób niepełnosprawnych oraz funkcji biblioteki i literatury w rehabilitacji. Filia jest nietypową placówką, nie tylko ze względu na swoją działalność, lecz również i zbiory. Obok tradycyjnych książek i czasopism, czytelnikom biblioteki udostępniane są alternatywne materiały biblioteczne, m.in. książki na płytach CD, DVD oraz urządzeniach do głośnego czytania tzw.„Czytakach”. Różnorodność materiałów bibliotecznych i form książek, podyktowana zróżnicowanymi możliwościami psychofizycznymi czytelników gwarantuje, że każdy czytelnik znajdzie w jej zbiorach coś dla siebie.W Filii realizowany jest program dostarczania do domu, przez pracownika raz w tygodniu, materiałów bibliotecznych tym, którzy nie mogą dotrzeć do książnicy.
Obecnie Filia posiada ponad 2 tysiące tytułów książek mówionych i przeszło tysiąc czarnodrukowych. Dodatkowym źródłem informacji jest zainstalowany komputer z dostępem do Internetu zaopatrzony w przenośny zestaw lektorski Pearl z programem OpenBook. Urządzenie służy do skanowania i odczytywania tekstów drukowanych za pomocą mowy syntetycznej oraz spełnia funkcje powiększalnika. MAGic Plus to program idealnie dostosowany dla użytkowników komputerów z wadą wzroku oraz dla osób, które spędzają wiele czasu przed ekranem komputera, umożliwia powiększenie zawartości ekranu nawet do 36 razy.
Filia współpracuje z ośrodkami o różnym charakterze. Są to Domy Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Warzynie, Tarnówku i Parchaniu , Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Polski Związek Niewidomych koło w Inowrocławiu, Centrum Aktywności „Nadzieja Życia”, Dom Dziennego Pobytu, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja życia”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu i Żalinowie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Larix” w Warszawie. Placówka systematycznie współpracuje z Oddziałem dla Dzieci w organizowaniu imprez integracyjnych, Zespołem Szkół im. Marka Kotańskiego oraz Zespołem Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu.

Powiązane wydarzenia

07
lutego (wtorek), godz. 13:00

Cuda, wianki… – ferie na ludowo

09
lutego (czwartek), godz. 13:00

Cuda, wianki… – ferie na ludowo

10
lutego (piątek), godz. 16:00

Zabawa karnawałowa w Bibliotece

16
lutego (czwartek), godz. 18:00

Michał Kempa – od prawnika do komika

20
lutego (poniedziałek), godz. 17:00

Spotkanie z filmem

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza

ul. Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław
tel.:52 357 36 98