biblioteka  /   ośrodek kultury / dom kultury

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo to instytucja kultury, w której skład wchodzi dom kultury, biblioteki w Lubiewie i Bysławiu, a także świetlice wiejskie na terenie gminy Lubiewo.Instytucja powstała w 2016 poprzez rozszerzenie działalności biblioteki o dom kultury i świetlice wiejski Jesteśmy jedyną instytucją kultury działającą na terenie gminy, dlatego szczególnie dbamy o tworzenie kompleksowej oferty kulturalnej. Głównym zadaniem bibliotek jest promocja czytelnictwa, ale także włączanie się w organizację wydarzeń kulturalnych instytucji. Pracownicy bibliotek organizują także dla dorosłych czytelników warsztaty rękodzielnicze i kursy komputerowe, a dla dzieci spotkania z książką oraz gry terenowe. Zadaniem pracowników świetlic jest organizacja różnorodnych zajęć dla dzieci i dorosłych. Osoby te włączają się również w organizację wydarzeń kulturalnych, festynów. Jako instytucja kultury dbamy o tworzenie różnorodnej oferty kulturalnej dla osób w różnym wieku. Co roku jesteśmy organizatorem m. in. takich wydarzeń jak Koncert Kolęd, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dożynki Gminne, Ogólnopolski Borowiacki Festiwal Orkiestr Dętych, czy Dzień Dziecka. Regularnie odwiedza nas objazdowe kino. W czasie wakacji i ferii zimowych organizujemy warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, które prowadzą uznani artyści (warsztaty z Barbarą Rogalską, czy Dawidem Kartaszewiczem).W ramach działania instytucji stwarzamy możliwość rozwijania talentów nie tylko w obszarze edukacji teatralnej, ale także w obszarze edukacji muzycznej i tanecznej. B-CKiP obejmuje pieczę nad działalnością orkiestry dętej, która liczy obecnie 30 członków. Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli mają możliwość bezpłatnej nauki gry na instrumentach dętych.