Logo partnera
interdyscyplinarne

Akademicka Przestrzeń Kulturalna

Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG mieści się w XIX wiecznym budynku dawnej prywatnej szkoły, założonej w 1831 roku przez W. Reutera. Obecnie w tym budynku ma swoją siedzibę także Muzeum Fotografii i Dom Kultury. Wszystkie instytucje w znakomitym stopniu wpisują się w charakter działalności APK, umożliwiając realizację interesujących spotkań i warsztatów.

APK to miejsce interdyscyplinarnych i różnorodnych działań kulturalnych, animacyjnych i edukacyjnych. Obok koncertów, spektakli, projekcji filmowych, wystaw odbywają się tu również spotkania z ludźmi kultury i nauki oraz warsztaty, m.in fotograficzne, plastyczne.

APK to również miejsce realizacji projektów studenckich oraz praktyk zawodowych, a także przestrzeń odkrywania talentów i pasji.

W ramach APK działa Dom Kultury - placówka kulturalno-oświatowa. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu sztuki, kulturoznawstwa, muzykologii oraz fotografii. APK organizuje zajęcia zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.

Muzeum Fotografii jest jednym z obiektów Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O. Powstało w listopadzie 2004 roku. Od początku istnienia podtrzymuje pamięć o działającej w Bydgoszczy przed II wojną światową Fabryce Płyt Fotograficznych ALFA oraz późniejszych Bydgoskich Zakładach Fotochemicznych FOTON. Gromadzi obiekty posiadające wartość historyczną, prowadzi działalność wystawienniczą oraz wydawniczą, a także, odwołując się do tradycji Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego, edukuje i popularyzuje wiedzę o bydgoskim przemyśle fotochemicznym. Równolegle prezentuje twórczość artystów działających w obszarze sztuk wizualnych – uznanych twórców oraz obiecujących debiutantów. To przestrzeń otwarta, z ciemnią fotograficzną oraz atelier, w których odbywają się lekcje i warsztaty fotografii adresowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych – od camera obscura poprzez XIX-wieczne techniki szlachetne aż do fotografii cyfrowej.

godziny otwarcia: wtorek-piątek 11-17, sobota 10-14 – zwiedzanie z przewodnikiem po wcześniejszym umówieniu
APK to miejsce interdyscyplinarnych i różnorodnych działań kulturalnych, animacyjnych i edukacyjnych. W ramach APK działa Dom Kultury i Muzeum Fotografii.