Akademicka Przestrzeń Kreatywna
ośrodek kultury / dom kultury

Akademicka Przestrzeń Kreatywna

Akademicka Przestrzeń Kreatywna WSG od niedawna mieści się na ulicy Karpackiej 52 w XIX wiecznym budynku, gdzie ówcześnie mieściła się prywatna szkoła, założona w 1831 roku przez W. Reutera. Obecnie, w budynku APK mieści się także Muzeum Fotografii i Dom Kultury. Wszystkie instytucje w znakomitym stopniu wpisują się w charakter działalności APK, umożliwiając realizację interesujących spotkań i warsztatów. APK to miejsce interdyscyplinarnych i różnorodnych działań kulturalnych, animacyjnych i edukacyjnych. Obok koncertów, spektakli, projekcji filmowych, wystaw odbywają się tu również spotkania z ludźmi kultury i nauki i warsztaty- m.in fotograficzne, plastyczne. APK to również miejsce realizacji projektów studenckich oraz praktyk zawodowych, a także jako przestrzeń odkrywania talentów i pasji. W ramach APK działa Dom Kultury - placówka kulturalno-oświatowa. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu sztuki, kulturoznawstwa, muzykologii oraz fotografii. APK organizuje zajęcia zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.

Akademicka Przestrzeń Kreatywna

ul. Karpacka 52
85-164 Bydgoszcz
tel.: 52 567 00 57