"Grudziądz - Rządz (Rondsen) stan.1 - archiwalne cmentarzysko kultury oksywskiej i wielbarskiej"

„Grudziądz – Rządz (Rondsen) stan.1 – archiwalne cmentarzysko kultury oksywskiej i wielbarskiej”

21.01.2022

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydało publikację „Grudziądz – Rządz (Rondsen), stan.1 – archiwalne cmentarzysko kultury oksywskiej i wielbarskiej”.
Publikacja jest dofinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych, z Funduszu Promocji Kultury. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 81 500,00, z tego w 2019 r. kwota dofinansowania wynosi 24 000,00, a w 2020 r. 25 000,00.

W publikacji przedstawiono źródła archeologiczne, ikonograficzne, szklane i rękopiśmienne związane z XIX – wiecznym archiwalnym cmentarzyskiem Rządz (Rondsen), funkcjonującym obecnie jako Grudziądz-Rządz. Badania na cmentarzysku prowadził S. Anger – przewodniczący grudziądzkiego Towarzystwa Starożytności (Altertums – Gesellschaft), przy współpracy C. Florkowskiego, członka Towarzystwa. W trakcie badań, w latach 1883-1889, odsłonięto prawie 830 grobów, z których wydobyto ponad 1600 zabytków. Niestety większość z nich zaginęła w czasie II wojny światowej.
Z tej grupy zachowało się tylko 100 obiektów rozproszonych po muzeach w Berlinie, Gdańsku, Kwidzynie i Grudziądzu. Monografia będzie prezentowała ocalałe zabytki oraz niepublikowane dotychczas źródła ikonograficzne całych zespołów grobowych: fotografie (79), akwarele (32), oryginalną korespondencję S. Angera z czołowymi badaczami z Królewca, Berlina, Gdańska. Publikacja nowych źródeł poszerzy dotychczasowe opracowanie S. Angera Das Gräberfeld zu Rondsen, z 1890 r. W ramach projektu zostanie przeprowadzona konserwacja XIX- wiecznych nośników (fotografii i płyt szklanych). Stworzony zostanie katalog zespołów grobowych uzupełniony o najnowsze odkrycia z lat: 2011 i 2017-2018.Źródło: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

ul. Wodna 3/5
86-300 Grudziądz
tel: 56 46 590 63, 56 46 590 63 w.13