Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży to jedna z największych w Polsce imprez dla amatorskich chórów dziecięcych i młodzieżowych.

Celem Konkursu jest kształtowanie i podnoszenie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, ocalanie oraz upowszechnianie cennej i trudnej sztuki śpiewu chóralnego w szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego, doskonalenie poziomu wykonawczego chórów, konfrontacja ich dorobku, prezentacja całorocznej pracy dyrygentów i ich podopiecznych, a także popularyzacja wśród dzieci i młodzieży twórczości współczesnych kompozytorów polskich.

Kwalifikacja do konkursu odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań z repertuarem konkursowym.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży od 1988 roku odbywa się w Bydgoszczy. Jego organizatorem jest Pałac Młodzieży w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży „Pałac”. Co roku do Bydgoszczy przyjeżdża około 20 chórów, to jest średnio 1000 śpiewających młodych osób z całej Polski. Patronat nad imprezą obejmuje Minister Edukacji Narodowej.

W Konkursie przyznawane są Złote, Srebrne i Brązowe Kamertony.
Chóry, które zaprezentują się w sposób szczególny otrzymują:
- Puchar Ministra Edukacji Narodowej - dla laureata I miejsca i zdobywcy najwyższej punktacji w swojej kategorii,
- Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - za najlepiej wykonany utwór obowiązkowy,
- Grand Prix – dla najlepszego chóru Konkursu.

Podczas bydgoskiego "święta pieśni" młodzi ludzie mogą doświadczać bogactwa muzyki i czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania na deskach Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego, gdzie odbywają się zarówno przesłuchania konkursowe jak i koncert galowy. Oprócz wielkich przeżyć artystycznych i podniosłych momentów jest możliwość spotkań i rozmów z ludźmi ze środowiska, a także uczestniczenia w zajęciach warsztatowych przygotowanych specjalnie dla dyrygentów, instruktorów i osób zainteresowanych pracą z chórem.