NA KUJAWSKĄ NUTĘ – Wojewódzki przegląd dorobku klubów Seniora i zespołów ludowych

Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubu Seniora to przedsięwzięcie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych. Cieszy się dużym powodzeniem, do udziału w przeglądzie zgłaszają się kluby z całego województwa. W przeglądzie biorą udział‚ zespoły obrzędowe, kapele, kabarety, teatry, śpiewacy, gawędziarze. Ludzie trzeciego wieku poprzez swoje występy przekazują nam dawne obyczaje i obrzędy, są żywą kontynuacją tradycji ludowych. Umożliwiając seniorom zaprezentowanie swoich zdolności, doceniamy ich pracą, dzięki czemu czują się dowartościowani, potrzebni, akceptowani przez społeczeństwo, zapominają  o troskach dnia codziennego. Spotkania prowadzą do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i wymiany doświadczeń.