Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży

Pomysł szafarskich Konkursów Pianistycznych narodził się w 1992 roku. Wtedy to odbył się pierwszy konkurs o zasięgu krajowym, kolejne edycje miały już charakter międzynarodowy. Dla wielu młodych pianistów były pierwszym krokiem do muzycznej kariery i tak jest do dnia dzisiejszego.

Z roku na rok przybywa chętnych i pojawiają się uczestnicy niemal z każdego zakątka świata. Muzyczne zmagania ocenia jury złożone z wybitnych pianistów i profesorów uczelni muzycznych z Polski i z zagranicy.

Biorą w nim udział młodzi pianiści w wieku do 16 lat, swój program prezentują w trzech kategoriach wiekowych (pierwsza – do lat 10, druga – do lat 13, trzecia – do lat 16).

Konkurs jest otwarty dla pianistów Państwowych Szkół Muzycznych a także dla niebędących uczniami tychże placówek. Ideą Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni jest wspólne spotkanie młodych pianistów z całego świata, wymiana doświadczeń i porozumienie ponad różnicami kulturowymi, dzięki uniwersalnemu językowi, jakim jest muzyka.

Więcej informacji na stronie organizatora: Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni