Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej PLASTER

Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej PLASTER

Nazwa festiwalu powstała z połączenia dwóch słów o tym samym znaczeniu: polskiego "plakat" i angielskiego "poster". W ten sposób podkreślono międzynarodowy charakter imprezy.

Rolą festiwalu jest promowanie młodych grafików zajmujących się twórczością plakatową i projektowaniem graficznym oraz ożywienie środowiska plastyków związanych z graphic design. Głównym elementem festiwalu są wystawy plakatów, na których można zobaczyć zarówno dzieła mistrzów (m.in. Lexa Drewińskiego, Lecha Majewskiego), jak i młodych twórców z różnych krajów. Ekspozycje obejmują zarówno przestrzeń CSW, jak i prezentowane są w plenerze. W ramach Plastra odbywają się również warsztaty typograficzne oraz prelekcje.

W 2022 roku odbyła się 13. edycja.

Organizatorem festiwalu jest Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"