Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR. Fotografia

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR’ 2021 w dziedzinie fotografii są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko zajmujących się fotografią. O ostatecznym kształcie wystawy pokonkursowej decydują jurorzy, którzy typują prace na wystawę pokonkursową i autorom najciekawszych fotografii przyznają nagrody i wyróżnienia. Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu