Borowiacki Jarmark Świętojański w Tucholi

Borowiacki Jarmark Świętojański w Tucholi

Jarmark popularyzujący twórczość ludową i rękodzieło oraz aktywizujący i integrujący środowiska twórcze, w tym seniorów. Ma on na celu zachowanie kulturowego dziedzictwa lokalnego w postaci sztuki ludowej, rękodzieła i kuchni. Impreza adresowana do mieszkańców Powiatu Tucholskiego i Gminy Tuchola ale również turystów odwiedzających miasto. Program Jarmarku to prezentacja stoisk artystów i rękodzielników, warsztaty dla dzieci i młodzieży, występy muzyczne, prezentacja tradycji kulinarnej w tym degustacja potraw regionalnych.

Tucholski Ośrodek Kultury

Plac Zamkowy 8
89-500 89-500 Tuchola
tel.: 52 334 3388