Festyn Archeologiczny w Biskupinie

Festyn Archeologiczny w Biskupinie

Festyn Archeologiczny w Biskupinie to jedno z największych w Polsce wydarzeń kulturalno-edukacyjnych poświęconych najstarszym dziejom człowieka. Festyn organizowany każdego roku przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie trwa kilka dni. Każdego roku przedstawiany jest inny temat, choć motto jest niezmienne „Nauka przez zabawę, zabawa rzez naukę”. Zagadnienia związane z tematem przewodnim przedstawiane są poprzez atrakcyjną i urozmaiconą, szeroką ofertę programową skierowaną do wszystkich grup wiekowych. W ramach wydarzenia odbywają się inscenizacje, pokazy rzemiosł, wystawy, wykłady tematyczne, koncerty muzyki dawnej. Podczas trwania Festynu we wszystkich zrekonstruowanych osadach można spotkać mieszkańców, którzy opowiadają o życiu codziennym w różnych epokach. Zobaczyć można, jak dawniej wyglądały, jak powstawały oraz w jaki sposób wykorzystywano różne przedmioty codziennego użytku a liczni rzemieślnicy prezentują swoje wyroby.  Zainteresowanie kulturą Słowian zauważalnie wzrasta. Widać wyraźnie, że społeczeństwo odczuwa potrzebę poszukiwania korzeni oraz identyfikacji z przodkami. Festyn Rokrocznie przyciąga dziesiątki tysięcy odbiorców.