Czar Par 2 - wakacyjny konkurs internetowy

Czar Par 2 – wakacyjny konkurs internetowy

22.07.2022

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rok 2022 został również rokiem Romantyzmu Polskiego, ustanowiony w 200. rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Sejm postanowił uhonorować epokę, gdyż miała ona bardzo duży wpływ na kształtowanie się polskiej tożsamości narodowej. To właśnie Romantyzmu będzie dotyczyła druga część wakacyjnego konkursu, który polega na wyborze jednej prawidłowej odpowiedzi, dotyczącej wspomnianej epoki literackiej. Konkurs oraz regulamin znajdziecie na stronie: www.jan-kasprowicz.bmino.pl, następnie odszukajcie wpis konkursowy, podajcie swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail) i odpowiedzcie poprawnie na 20 pytań zamkniętych dotyczących epoki Romantyzmu. Konkurs trwa od 1 do 14 sierpnia (włącznie) br. Liczy się szybkość i prawidłowość odpowiedzi.Źródło: Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza

ul. Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław
tel.:52 357 36 98