122. numer Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze

122. numer Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze

24.06.2024

Już jest – nowy, 122. (2/2024) Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze.

A co w „Kwartalniku”? W najnowszym numerze znajdziecie kolejny fragment Nienazywalnego Samuela Becketta w przekładzie Marka Kędzierskiego; blok z okazji 20. rocznicy śmierci Czesława Miłosza – eseje Aleksandra Fiuta, Adama Lizakowskiego i Krzysztofa Myszkowskiego, wkładkę ze zdjęciami Miłosz w Ameryce; utwory Normana MacCaiga w przekładzie Andrzeja Szuby; wiersze Bogusława Kierca, Doroty Korwin-Piotrowskiej i ks. Janusza Adama Kobierskiego; szkic Bogusława Kierca Pocieszyciele: Demokryt, Kohelet; ciąg dalszy rozmowy Marka Kędzierskiego z Krystyną Rodowską o próbach translatorskich.

W Variach stali autorzy: Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Marek Kędzierski, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga, Piotr Szewc, Artur Szlosarek, do których dołączył Andrzej Zawada.

W „Kwartalniku” również omówienia i recenzje najciekawszych książek kwartału: Krzysztof Siwczyk pisze o Cyklach Piotra Matywieckiego, Paweł Tański omawia Lekcję poezji dla zaawansowanych Kazimierza Brakonieckiego, Zaburzenie Thomasa Bernharda w ujęciu Tomasza Waszaka, Białość Jona Fosse recenzuje Krzysztof Myszkowski, Robert Papieski o Pieśniach losu. Trzech przypisach do naszych czasów oraz Czy możliwa jest uniwersalna filozofia muzyki? Ireneusza Kani, Najlepiej się nie urodzić i inne teksty prozą Antoniego Libery omawia Leszek Szaruga, a Piotr Sobolczyk  Łabędzie Jacka Dehnela.

W 122. numerze także prezentacja Biblioteki „Kwartalnika Artystycznego” oraz zestawienie zeszytów z twórczością Czesława Miłosza.

Wydawcą „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” jest Książnica Kopernikańska w Toruniu.Źródło: Książnica Kopernikańska w Toruniu