Zaproszenie do udziału w XIX Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Zabytki naszego regionu 2023”

Zaproszenie do udziału w XIX Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Zabytki naszego regionu 2023”

30.01.2023

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XIX Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Zabytki naszego regionu 2023”. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem: „Historia zamknięta w czterech ścianach chat i kamienic – architektura województwa kujawsko-pomorskiego”. Celem Konkursu jest rozbudzenie zainteresowania młodzieży historią i zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego oraz zachęcenie do poznawania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, poprzez odkrywanie ciekawych miejsc i obiektów z przeszłości. Jednocześnie ma służyć rozwijaniu umiejętności pozyskiwania wiedzy z literatury, źródeł oraz od osób będących uczestnikami/świadkami historii.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 28 kwietnia 2023 roku.

Pracę konkursową trzeba przysłać drogą elektroniczną na adres mailowy organizatora: zabytki@kpck.pl w tytule e-maila wpisując: „Zabytki naszego regionu 2023”

Komisarz Konkursu:

mgr  Adam Szefer

REGULAMIN XIX Wojewódzki Konkurs Historyczny 2023

HONOROWY PATRONAT:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 PATRONAT MEDIALNY:

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.

 

 

 Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
tel.: 52 585 15 01