Zapraszamy do udziału w 13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki

Zapraszamy do udziału w 13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki

09.08.2021

Czy czas pandemii sprzyja sztuce tworzonej w domowym zaciszu? To pytanie stawiają sobie organizatorzy Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki. Biennale, organizowane już po raz XIII przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy skierowane jest do twórców nieprofesjonalnych, dopuszcza wszelkie techniki malarskie i prace o dowolnej tematyce. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie pięć prac.  Jury dokona oceny prac we wrześniu i zakwalifikuje wybrane obrazy do udziału w wystawie podsumowującej. Na prace (maksymalnie 5 sztuk jednego artysty) czekamy w siedzibie KPCK do 10 września 2021 roku.

Konkurs Malarski imienia Teofila Ociepki to impreza organizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy od blisko 30 lat. Tegoroczna, XIII już edycja jest wyjątkowa, tak jak wyjątkowa była postać Teofila Ociepki – patrona konkursu.
Wystawa pokonkursowa zrealizowana zostanie w zabytkowych wnętrzach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Od 9 października do 28 listopada w spichrzu wybudowanym w 1839 roku będzie można oglądać wystawę czyli mnóstwo prac znanych i uznanych w świecie mistrzów z którymi konkurować będą młode, często jeszcze nieodkryte, talenty z nurtu art. brut. I choć „starych” mistrzów jest coraz mniej wśród nas, wierzymy, że nie pozostanie po nich luka nie do wypełnienia, a nasz konkurs wprowadzi na scenę sztuki intuicyjnej nowych, niezwykłych outsiderów.
Mamy nadzieję, że sąsiedztwo rzeźb Stanisława Zagajewskiego we Włocławskim muzeum wpłynie na twórców inspirująco a mijająca pandemia pozwoli jak największej grupie odbiorców dotrzeć na wystawę.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem i pobrania karty zgłoszenia

Formularz zgody RODO: Zgoda RODO Konkurs Ociepki 2021

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


W tym roku wydarzeniami towarzyszącym konkursowi są dwie wystawy.
Pierwsza to wystawa obrazów Erwina Sówki – Wizjoner, którą otworzymy w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury już 27 maja. Wystawa poświęcona malarstwu jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów polskich. Czołowemu twórcy związanemu ze Śląskiem, oraz z nieśmiertelną Grupą Janowską.
Otwarciu ekspozycji będzie towarzyszył doniosły fakt wręczenia specjalnego dyplomu Honorowego Świadka Koronnego Polskiej Kultury. Niestety dyplom, zamiast zmarłego w styczniu malarza odbierze rodzina artysty.
Druga wystawa , również zrealizowana w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury i prezentowana na przełomie października i listopada, to wystawa zbiorowa „Oblicza art brut”. Jest to pierwsza część cyklu prezentującego najbardziej intrygujące sylwetki malarzy tego nurtu zestawione tak by pokazać niezwykłą różnorodność postaw twórczych. Na wystawie zobaczymy obrazy Ryszarda Koska, Władysława Wałęgi, Teofila Ociepki, Władysława Rząba, Pawła Wróbla, Adama Nidzgorskiego.
Już dziś gorąco zapraszamy na wszystkie wydarzenia.Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
tel: 52 585 15 05